/
/
פרסומים אקדמיים

פרסומים אקדמיים

Moderating Childhood Safety Beliefs in the Bedouin Community of Southern Israel

Ethnic disparities in ATV-related childhood injury in Israel